Stowarzyszenie ma nową nazwę

Od dziś nasza organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe murowanie”.

Dotychczasowa nazwa Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych została uzupełniona o hasło „Białe murowanie”. Celem zmiany nazwy było znalezienie krótszej i łatwej do zapamiętania formuły – mówi Cezary Szeszuła, Prezes Zarządu Stowarzyszenia.Chcieliśmy podkreślić wspólne zalety wyrobów silikatowych i z betonu komórkowego, jako ekologicznych, energooszczędnych materiałów odpowiadających potrzebom, świadomych zachodzących zmian w ustawodawstwie, klientów - dodaje.

Prace nad nową nazwą rozpoczęły się wiosną. W kwietniu wszyscy członkowie Stowarzyszenia zgłaszali swoje propozycje. Następnie zebrane typy zostały uporządkowane i przekazane Grupie roboczej ds. marketingu SPBMŚ. Spośród przedstawionych propozycji Grupa wybrała obecną nazwę Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe murowanie”, a w wersji krótszej Stowarzyszenie „Białe murowanie”. Wybór grupy został zaakceptowany przez zarząd i pozostałych członków stowarzyszenia.

Propozycja nazwy została przedstawiona członkom stowarzyszenia do oficjalnej akceptacji podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 25 czerwca, w celu uchwalenia koniecznych zmian w statucie. Nowa nazwa została zgłoszona do rejestru KRS, a po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku od 5 września stowarzyszenie posługuje się nią oficjalnie. 

« powrót do listy