Akustyka w budownictwie - wykład dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Stowarzyszenie Producentów Silikatów "Białe murowanie" oraz Wydział Mechaniczny Uniwerystetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu  zapraszają studentów na wykład pod tytułem "Akustyka budowlana – zagadnienia teoretyczne i przykłady rozwiązań konstrukcyjnych z zastosowaniem silikatów", który odbędzie się 22 kwietnia 2022 roku o godz. 15:00 na platformie Teams. Wykład poprowadzi ekspert Stowarzyszenia "Białe murowanie", Pan Wojciech Rogala.

 

Stowarzyszenie Producentów Silikatów "Białe murowanie" od wielu lat rozwija swoją wpsółpracę z ośrodkami akademickimi, kształcącymi kandydatów na iżnynierów budownictwa. Dotychczas Stowarzyszenie "Białe murowanie", współpracowało z kilkoma uczelniami wyższymi i organizacjami studenckimi tam działającymi.

Eksperci Stowarzyszenia uczestniczyli w wykładach i wydarzeniach organizowanych na Politechnice Krakowskiej, Politechnice Warszawskiej (Filia w Płocku), Politechnice Poznańskiej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym w Radomiu. Mając na uwadze swoją misję i cele statutowe, Stowarzyszenie cały czas dąży do poszerzania grona organizacji współpracujących, stąd chęć podejmowania inicjatyw edukacyjnych, a w kolejnych krokach również badawczych na kolejnych uczelniach.

Celem spotkań jest popularyzacja wiedzy na temat silikatów wśród studentów i młodych inżynierów, a także zainteresowanie środowiska akdemickiego tematami badawczymi dotyczącymi produkcji, właściwości i zastosowania silikatów w budownictwie.

 

« powrót do listy