Zmiana w Załączniku krajowym do Eurokodu 6

Wartość współczynnika K dla silikatów Grupy 1 i zaprawy do cienkich spoin została podwyższona do wartości K=0,60. O zmianę współczynnika wnioskowało Stowarzyszenie "Białe murowanie", powołując się na wyniki badań „Kompleksowe badania murów z elementów silikatowych", przeprowadzonych przez naukowców Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zmiana ma największe znaczenie dla konstruktorów, którzy zyskają większe możliwości w projektowaniu.

Zmiana w Załączniku krajowym do PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 w Tabeli NA.5 została wprowadzona poprawką Ap2:2014-09 i opublikowana 26 września 2014r.

Współczynnik K jest wartością stałą określoną w Załączniku Krajowym do PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 (Eurokod 6) i wykorzystywany jest do obliczania charakterystycznej wytrzymałości muru na ściskanie. Wyniki badań Politechniki Ślądkiej, przeporwadzonych na zlecenie producentów silikatów wskazują, że wartość współczynnika K=0,55 obowiązujaca dotychczas była niższa niż najniższa wartość współczynnika wyliczona na podstawie danych uzyskanych z badań. Współczynnik z polskiej normy jest ponadto jednym z najniższych w Europie. Autorzy badań w ramach wniosków rekomendowali dokonanie zmiany w dokumencie normalizacyjnym, z czym zgodzili się członkowie stowarzyszenia, którzy podjęli decyzję o wystąpieniu do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany. Nad wnioskiem pracował Komitet techniczny nr 252 ds. Projektowania Konstrukcji Murowych.

Informacje o zmianie również tutaj.

 

 

 

 

« powrót do listy