Seminarium: Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych - już za nami

10 grudnia 2014r. odbyło się seminarium „Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów”. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie „Białe murowanie” we współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Prelegentem podczas seminarium był dr hab. inż. Łukasz Drobiec, jeden z autorów badań „Kompleksowe badania murów z elementów silikatowych”.

W seminarium brali udział inżynierowie budownictwa z województwa mazowieckiego. W trakcie spotkania omówiono parametry wytrzymałościowe murów z silikatów w świetle badań naukowców Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz  Eurokodu 6: Projektowanie konstrukcji murowych.  Po teoretycznym wstępie omówione zostały praktyczne aspekty projektowania konstrukcji murowych w kontekście unikania błędów projektowych oraz wykonawczych. W podsumowaniu dr hab. Inż. Łukasz Drobiec przedstawił przykłady sposobów naprawy zarysowań ścian, wynikających z błędów popełnionych w trakcie prac projektowych i wykonawczych oraz w trakcie eksploatacji budynku.  

Tematyka seminarium cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników, o czym świadczyły pozytywne komentarze i wysoka frekwencja. Będziemy na bieżąco informować o inicjatywach dla profesjonalistów, organizowanych przez Stowarzyszenie „Białe murowanie”.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z seminarium.

 

« powrót do listy