Stowarzyszenie o zmianach w Załączniku Krajowym do Eurokodu 6

W trakcie spotkania dotyczącego właściwości silikatów członkowie Stowarzyszenia zdecydowali o wystąpieniu do PKN z wnioskiem o dokonanie zmiany w Załączniku Krajowym do Eurokodu 6.

Spotkanie konsultacyjne odbyło się 3 października i dotyczyło właściwości polskich silikatów w świetle unormowań Eurokodu 6. Celem spotkania było omówienie i przeanalizowanie opublikowanych wyników badań „Kompleksowe badania murów z elementów silikatowych”, które zostały zrealizowane w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej. Merytorycznie spotkanie wspierał dr inż. Łukasz Drobiec, jeden z autorów tych badań.

Wiele miejsca poświęcono współczynnikowi K. Współczynnik ten jest wartością stałą określoną w Załączniku Krajowym do PN-EN 1996—1:2010 (Eurokod 6) i wykorzystywany jest do obliczania charakterystycznej wytrzymałości muru na ściskanie. Obecnie wartość współczynnika K wynosi 0,55.

Wyniki badań wskazują, że wartość ta jest niższa niż najniższa wartość współczynnika wyliczona na podstawie danych uzyskanych z badań. Współczynnik z polskiej normy jest ponadto jednym z najniższych w Europie. Autorzy badań w ramach wniosków rekomendują dokonanie zmiany w dokumencie normalizacyjnym do wartości 0,6. Z rekomendacją  tą zgodzili się członkowie stowarzyszenia, którzy podjęli decyzję o wystąpieniu do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany. Proponowana zmiana ma największe znaczenie dla projektantów konstrukcji – podkreśla dr inż. Łukasz Drobiec. Jeśli odpowiadający za tę kwestię komitet techniczny PKN przyjmie zmianę, korzyść odniosą również producenci silikatów, którzy będą mogli jeszcze skuteczniej konkurować z producentami pozostałych materiałów ściennych – dodaje. 

« powrót do listy