Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe Murowanie” wydało publikację poświęconą energooszczędności.

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” wydało publikację „Oszczędność energii i ochrona cieplna. Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie ścian z silikatów.” Autorem jest specjalista w zakresie ochrony cieplnej budynków dr hab. inż. Dariusz Bajno. W jedną całość zebrano wymagania prawne i normowe stawiane nowym inwestycjom, aby były one oszczędne w użytkowaniu i przyjazne środowisku.

Publikacja „Oszczędność energii i ochrona cieplna. Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie ścian z silikatów.”, dotyczy najważniejszych tematów związanych z energooszczędnością w budownictwie. Publikacja powstała z myślą o projektantach, architektach i wykonawcach. Autorem jest dr hab. inż. Dariusz Bajno, specjalista w zakresie ochrony cieplnej budynków.

„Badanie świadomości kwestii związanych z energooszczędnością budynków mieszkalnych” wykonane na zlecenie Stowarzyszenia „Białe Murowanie” i przeprowadzone wśród inwestorów indywidualnych potwierdziło rosnące zainteresowanie tematyką energooszczędności. Aż 54% z biorących udział w badaniu przy wyborze materiału do budowy ścian domu brało pod uwagę energooszczędność. Z kolei 44% respondentów postrzega nowe regulacje prawne dotyczące ograniczenia zużycia energii jako potrzebne i stanowiące mobilizację do energooszczędności i w dłuższym okresie mogące przynieść oszczędności dla samego inwestora.

„Ponieważ ekologiczne budownictwo cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem powstała publikacja, w której opisano wpływ wykorzystania silikatów w budownictwie energooszczędnym. Zebrane zostały w jedną całość wymagania prawne i normowe stawiane nowym inwestycjom, aby były one oszczędne w użytkowaniu i przyjazne środowisku. Ze względu na szerokie ujęcie tematu publikacja uzyskała status pracy naukowej.” – powiedział Robert Turski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie”.
Jest to druga publikacja Stowarzyszenia Białe Murowanie. Poprzednia to „Izolacyjność od dzięków powietrznych i uderzeniowych. Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie ścian z silikatów.

Publikację w formie elektronicznej można pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia „Białe murowanie”: www.bialemurowanie.pl.

« powrót do listy