Producenci silikatów pomagają lokalnie

Producenci silikatów aktywnie włączają się w pomoc służbom medycznym pracującym na co dzień w trudnych warunkach sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju. Pomoc głównie kierowana jest do lokalnych placówek medycznych. Wśród członków Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie” nie brakuje również inicjatyw skierowanych bezpośrednio do mieszkańców gmin w których zlokalizowane są zakłady produkcyjne, a nawet akcji o zasięgu międzynarodowym.

Stowarzyszenie Producentów Silikatów "Białe murowanie" zrzesza dziesięciu producentów wyrobów wapienno-piaskowych, co stanowi niemal pełną reprezentację branży. Wielu członków stowarzyszenia prowadzi regularną działalność charytatywną kierowaną głównie do instytucji i mieszkańców gmin w których zlokalizowane są zakłady produkcyjne. W związku z zaangażowaniem producentów silikatów w funkcjonowanie lokalnych społeczności, producenci nie pozostali bierni i zdecydowali się pomagać również w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Firmy zaoferowały pomoc o różnym charakterze.

Większość członków Stowarzyszenia „Białe murowanie”, zdecydowało się na udzielenie pomocy finansowej szpitalom, która jest niezwykle cenna ze względu na ciągłe zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej, czy respiratory. Niektórzy przekazali sprzęt medyczny lub włączają się w akcje produkcji maseczek i przyłbic. Nie brakuje również działań skierowanych do mieszkańców gmin, w których zlokalizowane są zakłady produkcyjne, polegających głównie na szyciu i dostarczeniu maseczek ochronnych. Ponadto, jedna z firm - członków wspierających Stowarzyszenia Producentów Silikatów zdecydowała się na pomoc wybranemu szpitalowi w Bergamo we Włoszech.  

Wielu producentów silikatów zapowiada dalszą działalność w związku z panującą epidemią, wyrażając jednocześnie nadzieję, że wspólnymi siłami uda się pokonać wirusa i możliwy będzie porót do życia i pracy w trybie sprzed epidemii.

« powrót do listy