Stowarzyszenie "Białe murowanie" obecne na uczelniach wyższych

Stowarzyszenie Producentów Silikatów "Białe murowanie" rozwija swoją wpsółpracę z ośrodkami akademickimi, kształcącymi kandydatów na iżnynierów budownictwa.

Dotychczas Stowarzyszenie "Białe murowanie", współpracowało z kilkoma uczelniami wyższymi i organizacjami studenckimi tam działającymi. Eksperci Stowarzyszenia uczestniczyli w wykładach i wydarzeniach organizowanych na Politechnice Krakowskiej, Politechnice Warszawskiej (Filia w Płocku), Politechnice Poznańskiej, czy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Mając na uwadze swoją misię i cele statutowe, Stowarzyszenie cały czas dąży do poszerzania grona organizacji współpracujących, stąd chęć podejmowania inicjatyw edukacyjnych, a w kolejnych krokach również badawczych na kolejnych uczelniach.

Na 2021 roku Stowarzyszenie zaplanowało cykl wykładów poświęconych "Zastosowaniu wyrobów silikatowych w budownictwie mieszkaniowym". W maju odbędą się dwa wykłady na uczelniach, z którymi Stowarzyszenie dotychczas nie współpracowało. Pierwszy wykład z tego cyklu odbędzie się 6 maja na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, a kolejny 7 maja na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym w Radomiu.

Celem spotkań jest popularyzacja wiedzy na temat silikatów wśród studentów i młodych inżynierów, a także zainteresowanie środowiska akdemickiego tematami badawczymi dotyczącymi produkcji, właściwości i zastosowania silikatów w budownictwie.

Wykłady będą odbywały się w on-line. Rejestracja na wykład organizowaney we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy odbywa się na platformie Cisco Webex.

 

« powrót do listy