Akustyka w budownictwie - wykład dla studentów Politechniki Krakowskiej

Stowarzyszenie Producentów Silikatów "Białe murowanie" i Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych Politechniki Krakowskiej CONKRET zapraszają studentów Politechniki Krakowskiej na wykład pod tytułem „Akustyka w budownictwie. Wymagania oraz praktyczne rozwiązania w kontekście ścian silikatowych”, który odbędzie się 15 grudnia 2021 r. o godz. 9:15 na platformie Teams. Wykład poprowadzi ekspert Stowarzyszenia "Białe murowanie", Pan Józef Macech. 

Stowarzyszenie Producentów Silikatów "Białe murowanie" od wielu lat rozwija swoją wpsółpracę z ośrodkami akademickimi, kształcącymi kandydatów na iżnynierów budownictwa. Dotychczas Stowarzyszenie "Białe murowanie", współpracowało z kilkoma uczelniami wyższymi i organizacjami studenckimi tam działającymi.

Eksperci Stowarzyszenia uczestniczyli w wykładach i wydarzeniach organizowanych na Politechnice Krakowskiej, Politechnice Warszawskiej (Filia w Płocku), Politechnice Poznańskiej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz  Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym w Radomiu. Mając na uwadze swoją misję i cele statutowe, Stowarzyszenie cały czas dąży do poszerzania grona organizacji współpracujących, stąd chęć podejmowania inicjatyw edukacyjnych, a w kolejnych krokach również badawczych na kolejnych uczelniach.

Celem spotkań jest popularyzacja wiedzy na temat silikatów wśród studentów i młodych inżynierów, a także zainteresowanie środowiska akdemickiego tematami badawczymi dotyczącymi produkcji, właściwości i zastosowania silikatów w budownictwie.

 

« powrót do listy