Członkostwo

Członkami Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe murowanie” mogą być osoby fizyczne, jako członkowie zwyczajni i osoby prawne, jako członkowie wspierający.

Członkiem zwyczajnym naszego Stowarzyszenia może zostać:

  1. Właściciel lub współwłaściciel przedsiębiorstwa produkującego wyroby wapienno-piaskowe. 
  2. Członek zarządu osoby prawnej będącej właścicielem lub współwłaścicielem przedsiębiorstwa produkującego wyroby wapienno-piaskowe. 
  3. Pracownik przedsiębiorstwa produkującego wyroby wapienno piaskowe.

Członkiem wspierającym może zostać:

  1. Osoba prawna lub osobowa spółka prawa handlowego będąca producentem wyrobów wapienno-piaskowych.

Przyjmowanie członków do Stowarzyszenia należy do kompetencji Zarządu.

Więcej informacji o członkostwie w naszym stowarzyszeniu otrzymają Państwo kontaktując się z nami mailowo: stowarzyszenie@bialemurowanie.pl lub telefonicznie pod numerem 607 707 165.