Silikaty

Geneza powstania

Technologia wytwarzania cegieł wapienno-piaskowych, zwanych również silikatami została opisana w patencie niemieckiego naukowca Wilhelma Michaelisa w 1880r. Masowa produkcja cegieł wapienno-piaskowych rozpoczęła się w 1894r., natomiast pierwsza wytwórnia tych materiałów na ziemiach polskich rozpoczęła swoją działalność w 1903r.

Proces produkcji

Beton komórkowySilikat jest odwzorowaniem występującego w naturalnych warunkach piaskowca. Do jego produkcji wykorzystywane są jedynie piasek, wapno i woda. Z wymienionych surowców przygotowywana jest mieszanka, która dojrzewa w specjalnych silosach, a następnie dostarczana jest do pras, które formują odpowiednie wyroby. Ostatni etap produkcji silikatów polega na ich hartowaniu w atmosferze nasyconej pary wodnej pod wysokim ciśnieniem. Proces ten nazywany jest inaczej autoklawizacją. Dzięki stosowanym surowcom i samemu procesowi produkcji silikaty są bardzo ekologicznymi materiałami ściennymi, na etapie: produkcji, robót budowlanych, eksploatacji i recyklingu.
Asortyment wyrobów wapienno-piaskowych jest obecnie bardzo szeroki – od wytwarzanych cegieł, bloczków, elementów uzupełniających (bloki wentylacyjne, połówki, bloki pomocnicze) po gładkie i łupane cegły i płytki elewacyjne w wielu kolorach.

Właściwości użytkowe

Bloczki wapienno-piaskowe mogą być wykorzystywane do wznoszenia zewnętrznych ścian jednowarstwowych z ociepleniem i bez ocieplenia, ścian szczelinowych i podwójnych oraz ścian wewnętrznych. Można je murować w technologii na cienką spoinę klejową na pióro-wpust oraz na zaprawy tradycyjne.

Zastosowanie

Beton komórkowyŁatwa dostępność surowców, ich naturalność oraz stosunkowo prosty proces produkcji spowodował, że silikaty należą do jednych z najbardziej popularnych materiałów stosowanych w budownictwie. Sprzyja temu również fakt, że silikaty spełniają wszystkie wymagania, które stawia się materiałom stosowanym w budownictwie mieszkaniowym, zarówno jedno-, jak i wielorodzinnym. Ze względu na swoje pozytywne właściwości materiały silikatowe mają również szerokie zastosowanie w innych kategoriach budownictwa, takich jak obiekty sportowe, budynki użyteczności publicznej, budynki komercyjne czy obiekty rolnicze oraz obiekty małej architektury. Specjalny rodzaj cegieł wapienno-piaskowych białych oraz barwionych wykorzystywany jest do wykonywania elewacji budynków lub budowy ogrodzeń.