Ściany konstrukcyjne

Ściana w budownictwie oznacza najczęściej przegrodę pionową, oddzielającą środowisko zewnętrzne od wewnętrznego (ściana zewnętrzna) lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (ściana wewnętrzna). Ściana może być elementem konstrukcyjnym.

Głównym przeznaczeniem ścian konstrukcyjnych jest przenoszenie dodatkowego obciążenia poza ciężarem własnym.  Z uwagi na sposób obciążenia ściany konstrukcyjne dzieli się na: ściany obciążone głównie pionowo i obciążone głównie poziomo. Ścianą usztywniającą nazywa się ścianę przenoszącą siły poziome działające w jej płaszczyźnie, a także ścianę usytuowaną prostopadle do ściany usztywniającej i stanowiącej jej podporę przy przejmowaniu obciążeń poziomych.

Ze względu na pełnione funkcje ściany konstrukcyjne możemy podzielić: fundamentowe i piwniczne, zewnętrzne, wewnętrzne, akustyczne i przeciwogniowe.