Biblioteka projektanta

  • Stefan Wolfke, Technologia wyrobów wapienno-piaskowych, wyd. 1986
  • Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk, Konstrucje murowe według Eurokodu 6 i norm powiązanych, wyd. 2013
  • Bohdan Lewicki, Rozszerzenie podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6: „Projektowanie konstrukcji murowych”. Komentarz naukowo-badawczy do PN-EN 1996-1-1:2008. PN-EN 1996-2:2008, PN-EN 1996-3:2008. Kierownik zespołu autorskiego, T. 1 i 2, Warszawa 2008
  • Jan Małolepszy (red.), Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań, wyd. 2013