Ściany fundamentowe i piwniczne

Ściany fundamentowe i piwniczne to konstrukcyjne elementy domu, przekazujące obciążenia ze ścian, stropów i dachu na ławy oraz stopy fundamentowe. Od ich wytrzymałości i trwałości zależy bezpieczeństwo całej budowli. Muszą być poprawnie zaprojektowane i właściwie wykonane. Charakterystyczną cechą ścian fundamentowych i piwnicznych jest to, że przynajmniej częściowo są zagłębione w gruncie. Wilgotny grunt, w którym są zagłębione, nie jest sprzyjającym środowiskiem dla jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych. Zarówno ściany fundamentowe, jak i piwniczne są zbudowane z podobnych warstw i wymagają podobnej ochrony cieplnej oraz przeciwwilgociowej. Różni je to, że są obciążone w rozmaity sposób: ściany fundamentowe obciążone są tylko siłami pionowymi, natomiast ściany piwniczne dodatkowo obciążone są siłami poziomymi, pochodzącymi od parcia gruntu. Poza tym ściany piwniczne są zwykle dwa razy wyższe od ścian fundamentowych.

Wskazówki dotyczące wyboru materiałów ściennych

Ściana piwniczna i fundamentowe powinny mieć grubość co najmniej 24 cm, stąd też wykonuje się je z bloczków o grubości 24 lub 25cm lub typowych silikatowych bloczków fundamentowych.

Ściany fundamentowe i piwniczne należy wykonywać podobnie jak inne ściany konstrukcyjne. Można stosować zarówno cienkie jak i tradycyjne spoiny. Przy wykonywaniu ścian fundamentowych należy bezwarunkowo wypełnić spoiny pionowe ze względu na obciążenie parcia gruntem. Ściany te należy łączyć ze sobą na zasadzie przewiązania murarskiego. Nie można w tym przypadku stosować łączników.

Wskazówki dotyczące zbrojenia

W przypadku występowania dużych obciążeń wywołanych parciem gruntu mur można dodatkowo wzmocnić zbrojeniem pionowym i poziomym. Podobnie jak w przypadku ścian nadziemnych można zastosować fabrycznie wykonane zbrojenie ze stali nierdzewnej. Jednak wybór konkretnego materiału powinien być dokonany przez projektanta na podstawie analizy konstrukcji i warunków panujących na działce. Szerzej na temat zbrojenia piszemy w części dotyczącej ścian zewnętrznych.

Wskazówki dotyczące materiałów izolacyjnych

Właściwe zabezpieczenie ścian piwnicznych i fundamentowych przed zawilgoceniem i przenikaniem wilgoci jest niezwykle istotne, ponieważ błędy popełnione w tym zakresie będą negatywnie wpływać na komfort korzystania z całego budynku. Projektując i wykonując hydroizolację ścian fundamentowych należy brać pod uwagę rodzaj podłoża, możliwość zastosowania konkretnych rozwiązań i warunki konstrukcyjne budynku. Należy wykonać dwa rodzaje zabezpieczeń. Po pierwsze, trzeba wykonać izolację pionową, stanowiącą warstwę wodochronną. Po drugie, konieczne jest wykonanie izolacji poziomej pomiędzy wierzchem fundamentu a pierwszą warstwą ścian konstrukcyjnych. Mając na uwadze szczególne uwarunkowania działek konieczne może być również odwodnienie gruntu przylegającego do ścian. Ważne, aby zastosowane rozwiązania miały charakter systemowy. Ścian fundamentowych z silikatów nie trzeba tynkować przed wykonaniem izolacji.

Wśród materiałów służących hydroizolacji fundamentów i ścian fundamentowych wyróżnia się: lepik asfaltowy (z wypełniaczami lub bez), roztwory i emulsje asfaltowe, masy asfaltowe, polimerowo-asfaltowe, grubowarstwowe masy uszczelniające, szlamy uszczelniające, folie, membrany, papy, maty bentonitowe. Do izolacji ścian fundamentowych wykonanych z silikatów najlepsze jest zastosowanie dwuskładnikowych mas polimerowo-asfaltowych do izolacji pionowej, a papy do izolacji poziomej.