Ściany wewnętrzne

Ściana wewnętrzna jest przegrodą pionową rozdzielającą przestrzeń wewnątrz budynku. Przenosi zarówno obciążenia pionowe, jak i poziome. Ścianą konstrukcyjną wypełniającą jest na przykład ściana międzymieszkaniowa. Ściany wewnętrzne wykonuje się zwykle jako jednowarstwowe. Wewnętrzną ścianę nośną najlepiej jest murować jednocześnie ze ścianą zewnętrzną, wtedy łatwiej jest wykonać wiązanie obu ścian w co drugiej warstwie.

Wskazówki dotyczące wyboru materiałów ściennych

O wyborze konkretnych materiałów ściennych do wzniesienia wewnętrznych ścian konstrukcyjnych decyduje ich przeznaczenie oraz wymagania normowe i zalecenia projektanta.