Ściany akustyczne

Zadaniem ścian akustycznych jest ochrona budynku przed przenoszeniem hałasu. Dodatkowo ściany akustyczne konstrukcyjne muszą spełniać również wymagania dotyczące obciążeń pionowych i poziomych, stąd też obok dbałości o izolacyjność akustyczną, konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji.           

Wskazówki dotyczące wyboru materiałów ściennych

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród są określone w normach. „Ciche” ściany najlepiej jest wykonywać z ciężkich materiałów ściennych, ponieważ im bardziej ściana jest masywna, tym trudniej wprawić ją w wibrację lub drgania. Najlepszym materiałem drobnowymiarowym do wykonywania tego typu ścian jest silikat. W przypadku ścian międzymieszkaniowych, ze względu na wymagania izolacyjności akustycznej R'A1>50dB, najlepiej wykonywać je z silikatowych bloczków o grubości 18 (typu A), 24, lub 25 cm. Rekomenduje się tutaj głownie bloczki o podwyższonej izolacyjności akustycznej oznaczone dodatkowo symbolem A.