Ściany zewnętrzne

Ściana zewnętrzna to przegroda pionowa oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego. 

W odróżnieniu od ścian konstrukcyjnych, ściana zewnętrzna wypełniająca przenosi wyłącznie własny ciężar.

Wskazówki dotyczące wyboru materiałów ściennych

Podobnie jak w przypadku ścian konstrukcyjnych, przy projektowaniu i wznoszeniu ścian wypełniąjacych należy przeanalizować wiele aspektów planowanej inwestycji, takich jak na przykład położenie działki, przeznaczenie budynku, czy energooszczędność. Wskazówki na temat wyboru materiałów ściennych i zapraw znajdują się w zakładce dotyczące zewnętrznych ścian konstrukcyjnych.

Wskazówki dotyczące wykonania

Murując ściany wypełniające należy stosować elementy murowe o niskiej wilgotności oraz technologie ograniczające wprowadzanie dużej ilości wody do budynku w celu minimalizacji zjawiska skurczu.

W budynkach, w których za stosowano murowane ściany konstrukcyjne konieczne jest wmurowanie kotew do łączenia ścian nośnych ze ścianami wypełniającymi. Należy pamiętać o tym podczas wznoszenia ścian konstrukcyjnych. Kotwy należy wmurować do połowy ich długości a następnie w celach bezpieczeństwa zagiąć ku dołowi do momentu, kiedy znoszone będą wewnętrzne ściany wypełniające (działowe).