Akustyka

"Izolacyjność od dźwięków powietrznych i dźwięków uderzeniowych. Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie ścian z silikatów"

Ochrona akustyczna budynków jest bez wątpienia jednym z najtrudniejszych wyzwań, z którym spotykają się architekci i projektanci. W ostatnich latach staje się ona coraz bardziej istotnym zagadnieniem, w szczególności dla inwestorów i użytkowników budynków, dlatego z przyjemnością prezentujemy Państwu drugie i rozszerzone wydanie publikacji pt. "Izolacyjność od dźwięków powietrznych i dźwięków uderzeniowych. Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie ścian z silikatów".  

Niniejsze opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla architektów i projektantów odpowiedzialnych za zagadnienia fizyki budowli, a także wykonawców wznoszących przegrody budowlane podlegające wymaganiom izolacyjności akustycznej. W przystępnej formie omawia aktualne i przyszłe wymogi związane z ochroną akustyczną, sposoby projektowania przegród i ich weryfikacji, czy wreszcie występujące w budynkach problemy i możliwość ich naprawy.

Publikacja ta została opracowana przez dr. inż. Leszka Dulaka, doświadczonego specjalisty w zakresie akustyki budowlanej, przy udziale ekspertów technicznych Stowarzyszenia "Białe murowanie". Jesteśmy przekonani, że będzie ona stanowić wartościowe wsparcie dla projektantów i wykonawców w celu spełnienia coraz ostrzejszych wymagań izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. Zachęcemy do pobrania materiału i życzymy owocnej lektury.