Energooszczędność

"Oszczędność energii i ochrona cieplna. Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie ścian z silikatów."

Ze względu na rosnące zainteresowanie energooszcędnością Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe Murowanie” przygotowało publikację opisującą możliwości wykorzystania silikatów w budownictwie energooszczędnym. W jedną całość zostały zebrane wymagania prawne i normowe stawiane nowym inwestycjom tak aby były oszczędne w użytkowaniu i przyjazne środowisku.

Wykorzystanie silikatów w budownictwie energooszczędnym ma znaczenie nie tylko dla inwestora ale również  i użytkownika obiektów. Naszym celem jest aby wszyscy uczestnicy procesów budowlanych w sposób świadomy stosowali ten materiał uzyskując rozwiązania najwyższej jakości. Niniejsze opracowanie ma służyć temu by powstające obiekty inżynierskie spełniały stale podwyższane normy, a jednocześnie odpowiadały oczekiwaniom przyszłych użytkowników.

Monografia została opracowana przez Dariusza Bajno, projektanta konstrukcji budowlanych, rzeczoznawcę budowlanego i rzeczoznawcę PZITB, pracownika naukowo – dydaktycznego Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Energooszczędnośc silikaty