Mury skrępowane

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” wydało monografię „Mury skrępowane z elementów silikatowych”, której autorem jest prof. Łukasz Drobiec. Jest to pierwsza w Polsce książka, poświęcona w całości zagadnieniu murów skrępowanych. Przedstawia zagadnienie zarówno od strony teoretycznej, jak również zawiera przykłady projektowania murów skrępowanych.

W przygotowanej na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Silikatów książce, prof. Łukasz Drobiec opisuje obecny stan wiedzy na temat krępowania murów, a także sygnalizuje rozwiązania, które będą obowiązywały po wejściu w życie nowej wersji Eurokodu 6, co najprawdopodobniej nastąpi na przełomie 2020 i 2021 roku. Dotychczas mury skrępowane stosowane były głównie na obszarach sejsmicznych lub parasejsmicznych – w Polsce, głównie na obszarach wpływów górniczych. Tymczasem, wyniki badań pokazują, że mogą one być z powodzeniem stosowane również na obszarach wolnych od takich zagrożeń w celu poprawy nośności murów i zwiększenia odporności ścian na zarysowania.

Opisane w książce rozwiązanie murów skrępowanych może stanowić alternatywę dla powszechnie stosowanych rozwiązań szkieletowych. Różnica pomiędzy murem skrępowanym a murem stanowiącym wypełnienie szkieletu dotyczy przede wszystkim sposobu wznoszenia konstrukcji – w przypadku murów skrępowanych żelbetem, najpierw wznosi się ściany (pozostawiając otwory na pionowe żelbetowe rdzenie oraz strzępie), a później betonuje rdzenie, rygle i strzępie, natomiast  w przypadku konstrukcji szkieletowych - ściany wmurowuje się w  gotową żelbetową konstrukcję. W praktyce, ściany wykonane w technologii muru skrępowanego są bardziej odporne na zarysowania, niż te wykonane w technologii szkieletowej, ponieważ elementy tworzące konstrukcję lepiej ze sobą współpracują.Dzięki zastosowaniu rozwiązania murów skrępowanych możliwe jest optymalne wykorzystanie parametrów wytrzymałościowych murów z elementów silikatowych. Bloczki wapienno-piaskowe charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie, a ponadto  mają bardzo dobre parametry izolacyjności akustycznej, co stanowi o ich silnej pozycji w budownictwie wielorodzinnym. Obecnie stosowane są głównie jako wypełnienie konstrukcji szkieletowej, warto jednak zauważyć, że zastosowanie murów z silikatów w konstrukcji skrępowanej, pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać parametry tych materiałów, pozytywnie wpływając na możliwości eksploatacyjne budynków.

Książkę można pobrać klikając w poniższą ikonę.