Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” powstało w czerwcu 2012 roku. Przyjęto wówczas statut i powołano Komitet Założycielski. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w listopadzie 2012 roku.

Do członków założycieli Stowarzyszenia w styczniu 2013 roku dołączyli kolejni producenci silikatów - stowarzyszenie zrzeszało wówczas ośmiu prodeucentów silikatów. Obecnie do Stowarzyszenia należą przedstawiciele kadry kierowniczej i pracowników jedenastu firm produkujących silikaty oraz same przedsiębiorstwa jako członkowie wspierający.

W grudniu 2013r. Stowarzyszenia „Białe murowanie” zostało członkiem trzech komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – ds. konstrukcji murowych, ds. projektowania konstrukcji murowych oraz ds. akustyki architektonicznej. Stowarzyszenie zostało wpisane również na listę organizacji biorących udział w konsultacjach społecznych przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Misja

Misją Stowarzyszenia jest kształtowanie i utrwalanie w świadomości społecznej wizerunku silikatów jako nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań, wychodzących naprzeciw różnym oczekiwaniom potencjalnych użytkowników w procesie realizacji szeroko pojętych inwestycji budowlanych.

Swoją misję Stowarzyszenie wypełni poprzez systematyczne działania na rzecz upowszechniania oraz pogłębiania wiedzy dotyczącej produkcji i zastosowania wyrobów silikatowych w budownictwie oraz ich wpływu na środowisko naturalne.

Cele

Stowarzyszenie działa w oparciu o następujące cele:

  • działanie na rzecz rozwoju produkcji wyrobów wapienno-piaskowych,
  • reprezentowanie i wspieranie członków Stowarzyszenia wobec organów władzy publicznej oraz krajowych i zagranicznych organizacji działających w podobnym zakresie, w sprawach dotyczących interesów branżowych,
  • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie prac naukowych i badawczych związanych z działalnością członków stowarzyszenia,
  • upowszechnienie wiedzy dotyczącej  silikatów,
  • koordynacja na wniosek uprawnionych podmiotów spraw dotyczących: techniki, technologii, ochrony środowiska, bhp, promocji i reklamy
  • wspieranie działań w zakresie upowszechniania i wdrażania innowacyjnych technologii w produkcji silikatów,
  • współdziałanie z podmiotami gospodarczymi celem rozwoju efektywności działania członków stowarzyszenia.