Silikaty w budownictwie wielorodzinnym – zastosowanie i perspektywy

Właściwości silikatów szczególnie sprawdzają się przy dużych inwestycjach mieszkaniowych, m.in. na nowobudowanych osiedlach, których znów zaczęło na rodzimym rynku przybywać.

Rynek mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem rozwija się coraz bardziej dynamicznie. Ożywienie w branży deweloperskiej pokazują dane GUS. W 2014 r. zwiększyła się skala inwestycji – w porównaniu z rokiem ubiegłym (styczeń-sierpień) wydano o 46 proc. więcej pozwoleń na budowę, rozpoczęto budowę o 39 proc. więcej mieszkań. Jednym z materiałów budowlanych coraz częściej stosowanych w tym obszarze są silikaty.

– „Nasze dane wskazują, że popularność bloków wapienno-piaskowych w budownictwie mieszkaniowym rośnie, a perspektywy są szczególnie obiecujące w kontekście wznoszenia obiektów wielokondygnacyjnych. Deweloperzy doceniają takie właściwości silikatów, jak wysoka izolacyjność akustyczna, wytrzymałość oraz naturalność. Te cechy bloków wapienno-piaskowych pozwalają budować coraz lepszą pozycję na rynku budownictwa wielorodzinnego” – mówi Tomasz Kruppik, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe Murowanie”.

Eksperci Stowarzyszenia wskazują, jakie czynniki mogą być decydujące dla deweloperów przy wyborze silikatów jako materiału ściennego:

Cisza i komfort mieszkania
W budownictwie mieszkaniowym coraz większą uwagę poświęca się prawidłowej izolacji akustycznej, która jest szczególnie istotna dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. Ochrona przed hałasem rozpoczyna się już na etapie wyboru materiałów ściennych. Zgodnie z prawem masy elementy o dużej gęstości najlepiej zabezpieczają przed odgłosami z sąsiednich mieszkań, klatki schodowej czy windy. Wymaganą przez normę izolacyjność akustyczną dla ściany między mieszkaniami wynoszącą R’A1 ≥ 50 dB, uzyskuje już ściana z pełnych boczków wapienno-piaskowych o grubości 18 cm z obustronną warstwą tynku grubości 10 mm. Na rynku dostępne są także silikaty o większej grubości i podwyższonych parametrach akustycznych.

Wytrzymałość i bezpieczeństwo
Dla deweloperów ciche i mocne ściany silikatowe stanowią atut przy prezentacji oferty poszukującym mieszkania, dla których liczy się bezpieczeństwo użytkowania. Bloczki wapienno-piaskowe charakteryzuje najwyższa wytrzymałość wśród materiałów budowlanych – produkowane w Polsce silikaty osiągają klasy: 15MPa, 20MPa, 25MPa, a nawet 35MPa. Oznacza to, bloczki silikatowe mogą być elementami konstrukcyjnymi nawet kilkunasto kondygnacyjnego budynku. Ponadto, silikaty są materiałami całkowicie niepalnymi o klasie odporności ogniowej A1. Oznacza to, że nie biorą udziału w rozwoju pożaru i przez nawet cztery godziny zachowują nośność, co zapewnia większe bezpieczeństwo podczas ewakuacji.

Naturalność i ekologia
Bloki wapienno-piaskowe są produkowane jedynie z naturalnych, powszechnie dostępnych surowców: piasku, wapna i wody – są odwzorowaniem występującego w naturalnych warunkach piaskowca. Ekologiczny skład, stosunkowo prosty proces produkcji oraz mnogość fabryk na terenie Polski (co umożliwia transport silikatów w sposób przyjazny dla środowiska, którego głównym założeniem jest możliwość dostarczania bloczków na bliższe odległości) powoduje, że silikaty należą do jednych z najbardziej popularnych materiałów stosowanych w budownictwie.

Ekonomia i szybkość budowy
Przy inwestycjach deweloperskich ważnym czynnikiem jest termin realizacji. Duża dokładność wymiarowa bloków wapienno-piaskowych oraz możliwość murowania na cienką spoinę pozwala budować szybciej.
Na skrócenie czasu wznoszenia muru wpływa także wysoka wytrzymałość elementów silikatowych, która sprawia, że ściany z bloków wapienno-piaskowych nie wymagają dodatkowych wzmocnień konstrukcji.

Komfort cieplny
Bloki wapienno-piaskowe znane są ze względu na swoją wysoką akumulacyjność termiczną. Umożliwia to zniwelowanie skutków szybkich zmian temperatury przy jej spadku w zimie, a latem chroni pomieszczenia przed przegrzewaniem. Zdolność tę silikaty zawdzięczają dużej gęstości. Akumulacja ciepła ma również pozytywne znaczenie w przypadku przerw w ogrzewaniu.

Te właściwości silikatów pozwalają stosować je zarówno w budownictwie wielorodzinnym, w którym liczy się ochrona przed hałasem, wytrzymałość i naturalność materiałów, jak i w domach jednorodzinnych – przede wszystkim ze względu na bardzo dobrą akumulację ciepła. Bloki wapienno-piaskowe sprawdzają się również w budynkach biurowych, w których istotną kwestią jest zarówno akustyka, jak i korzystny klimat w pomieszczeniach, zapewniany przez takie cechy bloczków jak: wysoka paroprzepuszczalność, dobra akumulacja ciepła i odporność na korozję biologiczną, w tym ochrona przed powstawaniem pleśni i grzybów.

Informacje o Stowarzyszeniu Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe Murowanie”
Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe murowanie” jest organizacją zrzeszającą producentów wyrobów wapienno-piaskowych, czyli silikatów i betonu komórkowego. Należą do niego przedstawiciele kadry kierowniczej i doświadczeni pracownicy ośmiu firm produkujących silikaty i beton komórkowy oraz same przedsiębiorstwa – Xella Polska Sp. z o.o., Grupa SILIKATY Sp. z o.o., P.P.H. "Silikaty- Białystok" Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A., "PREFABET - Osława Dąbrowa" Spółka Akcyjna, Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa EFEKT, Silikaty - Szlachta S.C., Zakład Wapienno Piaskowy MEGOLA M. Muda i wspólnicy Sp.J. - jako członkowie wspierający. Celem organizacji jest upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej produkcji i zastosowania wyrobów silikatowych i z betonu komórkowego w budownictwie oraz ich wpływu na środowisko naturalne. Więcej informacji na www.bialemurowanie.pl

« powrót do listy