Silikaty w budownictwie energooszczędnym i pasywnym – najważniejsze informacje dla budujących

W celu optymalnego spełnienia zarówno wymogów energooszczędności, jak i pozostałych funkcji przegród budowlanych konieczne jest całościowe spojrzenie na proces budowy, w którym szczególnie istotną rolę pełni odpowiedni projekt i dobór materiałów budowlanych oraz staranne wykonawstwo.

Zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW z 23 sierpnia 2012 r. do celów dopłat, budynkami energooszczędnymi są obiekty o zużyciu energii do 40 kWh/m2 powierzchni użytkowej (NF40). Budynkiem pasywnym określa się obiekt, który zużywa rocznie mniej energii na ogrzewanie niż 15 kWh/m2 powierzchni użytkowej (NF15).

Co wpływa na energooszczędność/pasywność budynku?
Według szacunków przez ściany może przenikać nawet 30 proc. ciepła z budynku, więc za jeden z istotniejszych czynników wpływających na energooszczędność budynku uważa się zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne ścian.

– „Podstawą energooszczędności jest izolacyjność cieplna ścian, a co z tym związane, zastosowanie odpowiednich materiałów do budowy i ocieplenia materiałem wysokiej jakości (λ< 0,040 W/mK).” – podkreśla Józef Macech, ekspert Stowarzyszenia „Białe murowanie”.

O energooszczędności czy pasywności budynku decydują również inne bardzo ważne aspekty, takie jak: lokalizacja budynku i usytuowanie względem stron świata, architektura i geometria budynku, rozmieszczenie pomieszczeń, wielkość przegród przezroczystych (okien) i ich usytuowanie względem stron świata, izolacyjność przegród budowlanych: dachów, okien, ścian i podłogi na gruncie, szczelność budynku, rodzaj wentylacji (np. naturalna czy mechaniczna z możliwością odzysku energii), efektywność energetyczna systemu grzewczego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Jaki materiał wybrać do budowy domu energooszczędnego i pasywnego?

Wybór materiałów ściennych warto rozpatrywać w szerokim kontekście – poza aspektem energooszczędności – ściany budynku mają spełnić jeszcze inne funkcje takie, jak: przenoszenie obciążeń mechanicznych ciężaru własnego i innych elementów np. stropów, dachu, a zimą śniegu oraz innych obciążeń związanych z naporem gruntu, utrzymywaniem stabilności konstrukcji budynku w sytuacjach ekstremalnych, takich jak: pożar, powódź czy huragany, stabilizowanie mikroklimatu wnętrza ze względu na temperaturę i wilgotność powietrza, a także ochrona akustyczna pomieszczeń. Powyższym kryteriom odpowiadają wyroby silikatowe. Wszystkie te właściwości przegrody z bloków silikatowych osiągają przy ścianach cieńszych niż w przypadku zastosowania innych popularnych materiałów ściennych - wystarczające jest zastosowanie bloczka o grubości 18 cm.

Istotną właściwością tych materiałów w zakresie energooszczędności jest bardzo duża zdolność do akumulowania ciepła, co pozwala na łagodzenie dobowych różnic temperatur – zimą zapobiega nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczeń w przypadku wietrzenia, czy przerw w ogrzewaniu a latem, zapobiega przegrzewaniu pomieszczeń.

– „Budowanie zgodnie z kanonem energooszczędności to także wybieranie rozwiązań przyjaznych dla środowiska począwszy od etapu pozyskiwania surowców, poprzez technologię produkcji, zastosowanie na budowie, użytkowanie oraz ewentualny recykling. Na przykład, silikaty nie są wypalane i potrzebują niewielkich ilości energii do hartowania, a przy tym mają naturalny skład ” – mówi Józef Macech, ekspert Stowarzyszenia „Białe murowanie”. – „Ponadto, zawartość naturalnego tła pierwiastków promieniotwórczych w wyrobach silikatowych jest dziesięciokrotnie niższa niż dopuszczalna możliwość stosowania według współczynników f1 i f2” – dodaje Józef Macech.
Czas budowania i zastosowane ilości chemii budowlanej również wiąże się z energooszczędnością. Wykorzystanie materiałów ściennych o wysokiej dokładności wymiarowej, takiej jak silikaty oznacza mniejsze zużycie zaprawy i wpływa na przyspieszenie murowania.

Przykład rozwiązań dla energooszczędnej ściany silikatowej:
dtz = 4 mm tynk zewnętrzny cienkowarstwowy + siatka λ = 1,0 W/mK
di = 320 mm warstwa izolacji cieplnej styropian λ = 0,038 W/mK
dsil = 180 mm warstwa konstrukcyjna λ = 0,46 W/mK
dtw = 12 mm tynk wewnętrzny cementowo-wapienny λ = 0,70 W/mK

Uściany = 0,11 W/m2K

Rys.1

Rys1 – Przykład energooszczędnej ściany z bloków wapienno-piaskowych

Jak projekt i wykonawstwo wpływają na energooszczędność/pasywność budynku?

W energooszczędnym i pasywnym budownictwie kluczową kwestią jest prawidłowe zaprojektowanie budynku oraz jego wykonanie.

– „Aby budynek spełniał wymogi energooszczędności projektant powinien w szczególny sposób uwzględnić takie kwestie jak: zapobieganie przed powstawaniem mostków cieplnych, zadbanie o szczelność przejść instalacji przez przegrody budowlane oraz możliwość usuwania wilgoci z przegród” – wyjaśnia Józef Macech, ekspert Stowarzyszenia „Białe murowanie”.

Rys.2

Rys. 3

Rys.2, Rys.3 - przykłady projektowania istotnych elementów budynku bez mostków cieplnych.

– „Prawidłowe wykonawstwo jest warunkiem koniecznym do spełnienia założonych w projekcie czynników energooszczędności i pasywności budynku. Szczególnie ważne jest prowadzenie prac w sposób zapewniający szczelność powietrzną użytkowanego później budynku. Należy sprawdzać miejsca połączeń przegród dopóki są one dostępne, a próbę ciśnieniową szczelności przegród zewnętrznych wykonać jeszcze na etapie budowy. Do bardzo istotnych elementów należy również ciągłość izolacji cieplnej. Jej staranne wykonanie chroni przed mostkami cieplnymi” – dodaje Józef Macech, ekspert Stowarzyszenia „Białe murowanie”.

Trzeba również pamiętać o prawidłowym zaprojektowaniu i wykonaniu poszczególnych instalacji: wody zimnej, ciepłej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i elektrycznej. Szczególnie te instalacje, które transportują media o różnych temperaturach (wodę, ścieki, powietrze) mogą powodować ubytki cieplne lub przegrzewanie pomieszczeń mieszkalnych, jednocześnie wpływając na założenia projektowe. Każda z tych instalacji powinna mieć wykonaną staranną izolację cieplną.

Warto wiedzieć:
Wybudowanie i użytkowanie budynku energooszczędnego/pasywnego i uzyskanie założonych parametrów jest możliwe, jeśli:
- zostały przygotowane racjonalne założenia,
- sporządzono do nich projekt architektoniczno-budowlany,
- sporządzono projekt wykonawczy ogólnobudowlany,
- sporządzono projekt wykonawczy instalacji,
- zrealizowano i odebrano roboty ogólnobudowlane,
- zrealizowano i odebrano roboty instalacyjne,
- użytkowanie budynku jest realizowane zgodnie z założeniami.

Każdy inwestor powinien pamiętać, że spełnienie wszystkich warunków umożliwi sukces przedsięwzięcia, jakim jest wybudowanie budynku, w którym można oszczędnie użytkować energię, a jednocześnie komfortowo mieszkać.

Informacje o Stowarzyszeniu Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe Murowanie”
Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe murowanie” jest organizacją zrzeszającą producentów wyrobów wapienno-piaskowych, czyli silikatów i betonu komórkowego. Należą do niego przedstawiciele kadry kierowniczej i pracowników ośmiu firm produkujących silikaty i beton komórkowy oraz same przedsiębiorstwa – Xella Polska Sp. z o.o., „Grupa SILIKATY” Sp. z o.o., P.P.H. "Silikaty- Białystok" Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A., "PREFABET - Osława Dąbrowa" Spółka Akcyjna, Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa EFEKT, Silikaty - Szlachta S.C., Zakład Wapienno Piaskowy MEGOLA M. Muda i wspólnicy Sp.J. - jako członkowie wspierający. Celem organizacji jest upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej zastosowania wyrobów silikatowych i z betonu komórkowego w budownictwie oraz ich wpływu na środowisko naturalne. Więcej informacji na www.bialemurowanie.pl

« powrót do listy