Seminarium: Akustyka budowlana – wymagania oraz praktyczne rozwiązania w kontekście ścian silikatowych

Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe murowanie” serdecznie zaprasza na seminarium "Akustyka budowlana – wymagania oraz praktyczne rozwiązania  w kontekście ścian silikatowych", które odbędzie się 5 grudnia 2016r. w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie. Seminarium poprowadzi dr inż. Leszek Dulak, specjalista w zakresie akustyki budowlanej.

Zachęcamy do zapoznania się z agendą seminarium:

10:00 – 10:30      Rejestracja i serwis kawowy.

10:30 – 12:30      Część I prezentacji dr. inż. Leszka Dulaka:

1. Wymagania ustawowe

2. Wymagana izolacyjność akustyczna wg PN-B-02151-3:1999 [12]:

a) przegrody wewnętrzne,

b) przegrody zewnętrzne.

3. Dopuszczalny poziom hałasu:

a) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku,

b) dopuszczalny poziom hałasu w budynku.

12:30 – 13:00   Przerwa kawowa

13:00 – 15:30   Część II prezentacji dr. inż. Leszka Dulaka:

4. Prognozowanie (możliwości obliczeniowe i pomiarowe):

a)izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród budowlanych,

b) określenie poziomu hałasu w miejscu planowanej inwestycji,

c) wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa przegród zewnętrznych.

5. Możliwości weryfikacji założeń projektowych na etapie wznoszenia budynku oraz po jego ukończeniu.

6. Przykładowe błędy projektowe i wykonawcze oraz możliwości poprawy izolacyjności akustycznej pomiędzy pomieszczeniami.

7. Przykład obliczeniowy izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku.

15:30 -  16:00      Podsumowanie i zakończenie seminarium.

 

 Zachęcamy do wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

« powrót do listy