Oszczędność energii i ochrona cieplna. Ściany silikatowe a ochrona cieplna budynków.

18 czerwca b. r. Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe Murowanie” zorganizowało seminarium dla członków Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa poświęcone wykorzystaniu silikatów w budownictwie energooszczędnym.

Wykład "Oszczędność energii i ochrona cieplna - Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie ścian z silikatów" poprowadził dr hab. inż. Dariusz Bajno, specjalista w zakresie energooszczędności budynków.

Podczas prezentacji padło wiele pytań związanych zarówno z tematyką publikacji, jak i innych kwestii związanych z budownictwem. Wiele problemów przysparza ustawowa dobrowolność w stosowaniu norm, przygotowanie dobrego projektu budowlanego, jak też rzadkość stosowania projektów wykonawczych.

W dziedzinie energooszczędności są duże postępy, ale pojawiają się bariery wykonywania bardzo szerokich murów ze względu na grubość izolacji cieplnej. Jak zmniejszyć grubość muru z zachowaniem jego funkcji konstrukcyjnej – zastosowanie wytrzymałych wyrobów silikatowych daje takie możliwości.  

Spotkanie było okazją do zaprezentowania wydanej przez Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” publikacji pt. „Oszczędność energii i ochrona cieplna. Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie ścian z silikatów.”, dotyczącej najważniejszych tematów związanych z energooszczędnością w budownictwie. Publikacja powstała z myślą o projektantach, architektach i wykonawcach. Autorem jest dr hab. inż. Dariusz Bajno.

Publikację w formie elektronicznej można pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia „Białe murowanie”: www.bialemurowanie.pl.

Seminarium_Białe_Murowanie

 

Prowadzący: Dr hab. inż. Dariusz Bajno, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy - projektant konstrukcji budowlanych, rzeczoznawca budowlany i rzeczoznawca PZITB. Jest absolwentem Politechniki Opolskiej, pracę doktorską obronił na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Budownictwa Architektury i Środowiska Uniwersytetu - Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy. Obecnie jest  profesorem nadzwyczajnym UTP i pracownikiem Katedry Konstrukcji Budowlanych. Ponadto, Dariusz Bajno jest autorem dwóch monografii, ponad 70 publikacji naukowo - technicznych, ok. 1370 opracowań eksperckich i projektowych, w tym: 255 ekspertyz, 400 opinii technicznych, 310 projektów, 420 przeglądów okresowych obiektów budowlanych. W tej liczbie mieści się 145 opracowań sporządzonych dla obiektów zabytkowych.

« powrót do listy